پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات
DVR

DVR

DCS-F1611 DCS-F1611 دوربین Dome آنالوگ HD و پشتیبانی از تکنولوژی AHD/TVI/CVI/CVBS  قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 متر وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR

DCS-F1711 DCS-F1711 دوربین Bullet آنالوگ HD و پشتیبانی از تکنولوژی AHD/TVI/CVI/CVBS  مناسب برای محیط های خارجی با  IP66 قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 30 متر وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و WDR

DCS-F1612 DCS-F1612 دوربین Dome آنالوگ HD و پشتیبانی از تکنولوژی AHD/TVI/CVI/CVBS  قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 متر وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و WDR

DCS-F1712 DCS-F1712 دوربین Bullet آنالوگ Full HD و پشتیبانی از تکنولوژی AHD/TVI/CVI/CVBS  مناسب برای محیط های خارجی با  IP66 قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 متر وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و WDR

DCS-F1622 دوربین Dome آنالوگFULL HD و پشتیبانی از تکنولوژی AHD/TVI/CVI/CVBS  قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 35 متر و وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR

DCS-F1722 DCS-F1722 دوربین Bullet آنالوگFULL HD و پشتیبانی از تکنولوژی AHD/TVI/CVI/CVBS  قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 35 متر و وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR