پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر بی سیم AC

DIR-810L DIR-810L  روتر بی سیم 750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 1 ودکمه WPS و دکمه ON/OFF برق و دکمه Reset

DIR-816L DIR-816L روتر بی سیم 750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) و همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1پورت USB و دکمه WPS و دکمه Power

DIR-816 DIR-816  روتر بی سیم  750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 3 آنتن خارجی و 1 ودکمه WPS و دکمه ON/OFF برق و دکمه Reset

DIR-803 DIR-803 روتر بی سیم 750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 1 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق

روترهای بی سیم

ناموجود
DIR-835 DIR-835 روتر بی سیم N750 و عملکرد در دو باند فرکانسی2.4GHz و 5GHz بصورت همزمان و  4پورت گیگا بیت LAN و 1 پورت گیگا بیت WAN و 1پورت USB

روتر های همراه

DIR-510L DIR-510L روتر بی سیم AC 750Mbps همراه دارای باطری 4000mAH همراه با 2 پورت USB به منظور اشتراک گذاری و 1 پورت WAN با قابلیت عملکرد در حالت های Broadband Router و Mobile Router و Wi-Fi Hotspot و دکمه RESET و دکمه WPS