پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر بی سیم AC

DIR-869 DIR-869 روتر بی سیم 1750Mbps AC / توسعه دهنده با عملکرد در دو باند فرکانسی ( 2.4 و  5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و  4 آنتن خارجی و دکمه WPS

DIR-868L DIR-868L روتر بی سیم  1750Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) ، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 3.0 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق.

DIR-865L DIR-865L روتر بی سیم  1750Mbp AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت2.0  USB و6آنتن داخلی, دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق.

DIR-859 DIR-859 روتر بی سیم1750Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 3 آنتن 5dbi و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق