پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر mydlink

DIR-600L DIR-600L روتر بی سیم N 150Mbps با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و دکمه WPS و دکمه ON/OFF و دکمه Reset

روترهای بی سیم

DIR-300 DIR-300 روتر بی سیم multi langauage GUI همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و آنتن داخلی

DIR-600 DIR-600 روتر بی سیم N 150Mbps  همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 پورت USB با1 آنتن 2dBi

DIR-600M DIR-600M روتر بی سیم N 150Mbps همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 آنتن 5dBi

ناموجود
DIR-604 DIR-604 روتر بی سیم N150Mbps با قابلیت حالت های AP/Client همراه با 1 پورت LAN / WAN و 1 پورتmini USB

روتر های همراه

DIR-506L DIR-506L روتر بی سیم 11n 150Mbps همراه یک باطری 1700mAH همراه با یک پورت USB به منظور اشتراک گذاری و 1 پورت LAN با قابلیت عملکرد در حالت های Router و Repeater و Access Point و Wi-Fi HotSpot

DIR-505 DIR-505 روتربی سیم 11n 150Mbps دارای یک پورت LAN/WAN و یک پورت USB به منظور استراک گذاری. قابلیت عملکرد در حالت Router/Access point و Repeater و Wi-Fi HotSpot