پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر بی سیم AC

DIR-882 DIR-882 روتر بی سیم 2600Mbps AC MU-MIMO با عملکرد در دو باند فرکانسی (باند2.4 و باند 5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و1 پورت USB  2.0 و یک پورت USB3.0 و 4 آنتن خارجی 

DIR-878 DIR-878 روتر بی سیم 1900Mbps AC MU-MIMO با عملکرد در دو باند فرکانسی (باند2.4 و باند 5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 4 آنتن خارجی 

DIR-879 DIR-879 روتر بی سیم 1900Mbps AC / توسعه دهنده با عملکرد در دو باند فرکانسی ( 2.4 و  5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و  4 آنتن خارجی 

DIR-869 DIR-869 روتر بی سیم 1750Mbps AC / توسعه دهنده با عملکرد در دو باند فرکانسی ( 2.4 و  5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و  4 آنتن خارجی و دکمه WPS

DIR-859 DIR-859 روتر بی سیم1750Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 3 آنتن 5dbi و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق

DIR-842 DIR-842 روتر بی سیم 1200Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) ، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق. 

DIR-810L DIR-810L  روتر بی سیم 750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 1 ودکمه WPS و دکمه ON/OFF برق و دکمه Reset

روترهای بی سیم

DIR-825 DIR-825 روتر بی سیم 1200Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (یک باند2.4 و دوباند 5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 2.0 و 8 آنتن خارجی