پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر mydlink

DIR-619L DIR-619L روتر بی سیم N 300Mbps با 3 آنتن خارجی 5dbi و 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و دکمه WPS و دکمه Reset

DIR-626L DIR-626L روتر بی سیم N 300Mbps با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 پورت USB و دکمه WPS و دکمه ON/OFF و دکمه Reset

DIR-636L DIR-636L روتر بی سیم N 300Mbps با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB و دکمه WPS و دکمه ON/OFF و دکمه Reset

DIR-826L DIR-826L روتر بی سیم N 600Mbps عملکرد در 2 باند 2.4GHz و 5Ghz همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 پورت USB و دکمه WPS و دکمه ON/OFF و دکمه Reset.

روترهای بی سیم

DIR-300 DIR-300 روتر بی سیم multi langauage GUI همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و آنتن داخلی

ناموجود
DIR-320 DIR-320 روتر بی سیم N 54Mbps  همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 پورت USB printer sharing/3G usb card

DIR-600 DIR-600 روتر بی سیم N 150Mbps  همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 پورت USB با1 آنتن 2dBi

DIR-600M DIR-600M روتر بی سیم N 150Mbps همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 آنتن 5dBi