پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر بی سیم AC

DIR-842 DIR-842 روتر بی سیم 1200Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) ، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق. 

DIR-810L DIR-810L  روتر بی سیم 750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 1 ودکمه WPS و دکمه ON/OFF برق و دکمه Reset

DIR-816L DIR-816L روتر بی سیم 750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) و همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1پورت USB و دکمه WPS و دکمه Power

DIR-816 DIR-816  روتر بی سیم  750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 3 آنتن خارجی و 1 ودکمه WPS و دکمه ON/OFF برق و دکمه Reset

DIR-803 DIR-803 روتر بی سیم 750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) همراه با 4 پورت  LAN و 1 پورت WAN و 1 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق

به زودی
DIR-806 DIR-806 روتر بی سیم 1200Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) و همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و دکمه WPS و دکمه Power

روتر mydlink

DIR-600L DIR-600L روتر بی سیم N 150Mbps با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و دکمه WPS و دکمه ON/OFF و دکمه Reset

DIR-605L DIR-605L روتر بی سیم N 150Mbps با 2 آنتن 5dbi خارجی و 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 دکمه WPS و دکمه Reset