پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر بی سیم AC

DIR-895L DIR-895L روتر بی سیم 5300Mbps AC با عملکرد در سه باند فرکانسی (یک باند2.4 و دوباند 5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و  1 پورت USB 2.0 و 1 پورت USB 3.0 و 8 آنتن خارجی 

DIR-890L DIR-890L روتر بی سیم 3200Mbps AC  با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و  1 پورت USB 2.0 و 1 پورت USB 3.0 و 6  آنتن خارجی

DIR-885L DIR-885L روتر بی سیم 3150Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) ، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 3.0 و دکمه انتخاب کننده مدهای روتر/توسعه دهنده و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق. 

DIR-882 DIR-882 روتر بی سیم 2600Mbps AC MU-MIMO با عملکرد در دو باند فرکانسی (باند2.4 و باند 5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و1 پورت USB  2.0 و یک پورت USB3.0 و 4 آنتن خارجی 

DIR-878 DIR-878 روتر بی سیم 1900Mbps AC MU-MIMO با عملکرد در دو باند فرکانسی (باند2.4 و باند 5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 4 آنتن خارجی 

DIR-880L DIR-880L روتر بی سیم 1900Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) ، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 3.0 و 1 پورت USB 2.0 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق. 

DIR-879 DIR-879 روتر بی سیم 1900Mbps AC / توسعه دهنده با عملکرد در دو باند فرکانسی ( 2.4 و  5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و  4 آنتن خارجی 

DIR-869 DIR-869 روتر بی سیم 1750Mbps AC / توسعه دهنده با عملکرد در دو باند فرکانسی ( 2.4 و  5 گیگاهرتز)،همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و  4 آنتن خارجی و دکمه WPS