پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

SFP

DEM-314GT DEM-314GT ترانسیور Single Mode فیبر 1 پورت SFP LH (برد 50km با پشتیبانی از Power 3.3v)

DEM-410X DEM-410X ماژول 1 پورت XFP 10Gig (مخصوص سوییچ سری DGS-3400 و DGS-3600)

DEM-410CX DEM-410CX ماژول 1 پورت CX4 Copper 10Gig (مخصوص سوییچ سری DGS-3400 و DGS-3600)

DEM-412CX DEM-412CX ماژول 1 پورت 10Gig (مخصوص سوییچ سری DGS-3610)

XFP

DEM-421XT DEM-421XT ترانسیور Multi Mode فیبر 10G XFP (برد 300m)

DEM-422XT DEM-422XT ترانسیور Single Mode فیبر 10G XFP (برد 10km)