پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

لوارم جانبی ترانسیور

DEM-CB50ICX DEM-CB50ICX کابل 50cm برای اتصال CX4 برای سری DGS-3120 

DEM-CB300CX DEM-CB300CX کابل CX4 10Gb 3m برای DEM-410CX

DEM-CB50 DEM-CB50 کابل 50cm مخصوص انباشتن (سوئیچ های سری DGS-3120) 

ناموجود
DEM-CB100S DEM-CB100S کابل 1m اتصال مستقیم مخصوص انباشتن SFP+ 10GbE (سوییچ های سری DXS-3600 و DGS-3420/DGS-3620)

DEM-CB300S DEM-CB300S کابل 3m اتصال مستقیم مخصوص انباشتن SFP+ 10GbE  (سوییچ های سری DXS-3600 و DGS-3420/DGS-3620)

DEM-CB700S DEM-CB700S کابل 7m اتصال مستقیم مخصوص انباشتن SFP+ 10GbE  (سوییچ های سری DXS-3600 و DGS-3420/DGS-3620)

DEM-CB500S DEM-CB500S کابل 5m اتصال مستقیم +SFP به +SFP 

DEM-CB100QXS DEM-CB100QXS کابل 1m اتصال مستقیم QSFP+ 40G به +QSFP