پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

SFP

DEM-315GT DEM-315GT ترانسیور Single Mode فیبر 1 پورت SFP ZX (برد 80km با پشتیبانی از برق 3.3v)

DEM-330T DEM-330T ترانسیور Single Mode فیبر Gigabit WDM SFP (برد 10km و TX-1550 /RX-1310 nm)

DEM-330R DEM-330R ترانسیور Single Mode فیبر Gigabit WDM SFP (برد 10km و TX-1310/RX-1550 nm)

DEM-331T DEM-331T ترانسیور Single Mode فیبر Gigabit WDM SFP (برد 40km و TX-1550/RX-1310 nm)

DEM-331R DEM-331R ترانسیور Single Mode فیبر Gigabit WDM SFP (برد 40km و TX-1310/RX-1550n nm)

DEM-410X DEM-410X ماژول 1 پورت XFP 10Gig (مخصوص سوییچ سری DGS-3400 و DGS-3600)

DEM-410CX DEM-410CX ماژول 1 پورت CX4 Copper 10Gig (مخصوص سوییچ سری DGS-3400 و DGS-3600)

DEM-412CX DEM-412CX ماژول 1 پورت 10Gig (مخصوص سوییچ سری DGS-3610)