پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

SFP

DEM-220R DEM-220R ترانسیور Single Mode فیبر 100Base BX SFP (برد 20km و TX-1310/RX-1550 nm)

DEM-220T DEM-220T ترانسیور Single Mode فیبر 100Base BX SFP (برد 20km و TX-1550/RX-1310 nm)

DEM-311GT DEM-311GT ترانسیور Multi Mode فیبر 1 پورت LX SFP (برد 50km با پشتیبانی از Power 3.3v)

ناموجود
DEM-312GT2 DEM-312GT2 ترانسیور Multi Mode فیبر 1 پورت LX SFP

DEM-315GT DEM-315GT ترانسیور Single Mode فیبر 1 پورت SFP ZX (برد 80km با پشتیبانی از برق 3.3v)

DEM-331T DEM-331T ترانسیور Single Mode فیبر Gigabit WDM SFP (برد 40km و TX-1550/RX-1310 nm)

DEM-410X DEM-410X ماژول 1 پورت XFP 10Gig (مخصوص سوییچ سری DGS-3400 و DGS-3600)

DEM-410CX DEM-410CX ماژول 1 پورت CX4 Copper 10Gig (مخصوص سوییچ سری DGS-3400 و DGS-3600)