پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های هوشمند

DGS-1210-52P DGS-1210-52P سوییچ هوشمند با 24 پورت10/100/1000Base-Tبا قابلیت POE و 24 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T و 4 پورت SFP

DGS-1210-52MP DGS-1210-52MP سوییچ هوشمند با 48 پورت10/100/1000Base-Tبا قابلیت POE و 4 پورت SFP گیگابیت با توان ظرفیتی 370W

سوییچ های مدیریتی لایه 2

DES-3528 DES-3528 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت 10/100base-T و 2 پورت 1000base-TX و 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFP

ناموجود
DES-3528DC DES-3528DC سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت 10/100base-T و 2 پورت 1000base-TX و 2 پورت ترکیبیDC POWER)1000Base-T/SFP)

DES-3552 DES-3552 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 48 پورت 10/100base-T و 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFPو 2 پورت 1000Based-T

ناموجود
DGS-3200-10 DGS-3200-10 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 8 پورت10/100/1000Base-Tو 2 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP

DGS-3200-24 DGS-3200-24 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 20 پورت10/100/1000Base-Tو 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP

ناموجود
DGS-3426 DGS-3426 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت10/100/1000Base-Tو 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP و 2 جایگاه open slot اختیاری برای ماژول10GE