پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های هوشمند

DGS-1100-06M DGS-1100-06M سوییچ هوشمند با 5 پورت 10/100/1000Base-T و 1 پورت SFP

به زودی
DGS-1100-10 DGS-1100-10 سوییچ هوشمند با 8 پورت 10/100/1000Base-T و 2 پورت ترکیبی10/100/1000BASE-T Gigabit /SFP

DGS-1100-10MP DGS-1100-10MP سوییچ هوشمند با 8 پورتPoE 10/100/1000Base-T  و 2 پورت ترکیبی SFP با توان ظرفیتی 130W

DGS-1100-24P DGS-1100-24P سوییچ هوشمند با 12 پورتPoE 10/100/1000Base-T و 12 پورت 10/100/1000BASE-T  و توان ظرفیتی100W PoE

DGS-1210-28 DGS-1210-28 سوییچ هوشمند با 24 پورت 10/100/1000Base-T و 4 پورتSFP

DGS-1210-20 DGS-1210-20 سوییچ هوشمند با 16 پورت 10/100/1000Base-Tو 4 پورتSFP

DGS-1210-52 DGS-1210-52 سوییچ هوشمند با 48 پورت 10/100/1000Base-T و 4 پورتSFP

DGS-1210-52P DGS-1210-52P سوییچ هوشمند با 24 پورت10/100/1000Base-Tبا قابلیت POE و 24 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T و 4 پورت SFP