پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های مدیریتی لایه 2

ناموجود
DGS-3426 DGS-3426 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت10/100/1000Base-Tو 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP و 2 جایگاه open slot اختیاری برای ماژول10GE

DGS-3420-26SC DGS-3420-26SC سوییچ مدیریتی لایه 2 با 20 پورتSFP و 4 پورت ترکیبی SFP/1000base-TX و 2 پورت با قابلیت نصب ماژول +10GE SFP

DGS- 3426P DGS- 3426P سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت10/100/1000Base-Tبا قابلیت POE و 4پورت ترکیبی1000Base-T/SFP و 2جایگاه open slot اختیاری برای ماژول10GE

DGS-3427 DGS-3427 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت10/100/1000Base-Tو 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP و 2 جایگاه open slot اختیاری برای ماژول10GE

ناموجود
DGS-3450 DGS-3450 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 48 پورت10/100/1000Base-Tو 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP و 2 جایگاه open slot اختیاری برای ماژول10GE

DGS-3420-28TC DGS-3420-28TC سوییچ مدیریتی لایه 2 با 20 پورت10/100/1000Base-Tو 4 پورت ترکیبی SFP/1000base-TX و 4 پورت10GE+SFP

سوییچ های مدیریتی لایه 3

به زودی
DXS-3400-24SC DXS-3400-24SC سوییچ مدیریتی 10G لایه 3 با 20 پورت+SFP و 4 پورت ترکیبی 10GBASE-T/SFP با منبع تغذیه AC و 3 ماژول فن

به زودی
DXS-3400-24TC DXS-3400-24TC سوییچ مدیریتی 10G لایه 3 با 20 پورت10GBASE-T و 4 پورت ترکیبی 10GBASE-T/SFP با منبع تغذیه AC و 3 ماژول فن