پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های غیر مدیریتی

DES-105 DES-105 سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100Base-T با بدنه فلزی

DES-108 DES-108 سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت10/100Base-T با بدنه فلزی

DES-1005A DES-1005A  سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت 10/100Base-T

DES-1008A DES-1008A  سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت10/100Base-T

DES-1008PA DES-1008PA سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت10/100Base-T (با 4 پورت PoE 63W)  

DES-1018P DES-1018P سوییچ غیر مدیریتی  با 16 پورت 10/100Base-T و 8 پورت PoE و 2 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T/SFP

DES-1016A DES-1016A سوییچ غیر مدیریتی با 16 پورت 10/100Base-T

DES-1016C DES-1016C سوییچ غیر مدیریتی با 16 پورت 10/100Base-T