پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های غیر مدیریتی

DES-1005D DES-1005D سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100Base-T

DES-1008D DES-1008D سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت10/100Base-T

ناموجود
DES-1008F DES-1008F سوییچ غیر مدیریتی با 7 پورت10/100Base-T و 1 پورت فیبر100Base-FX SC 

DES-1016D DES-1016D سوییچ غیر مدیریتی با 16 پورت 10/100Base-T

DES-1024D DES-1024D سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت10/100Base-T

DES-1024R+ DES-1024R+ سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت10/100Base-T و قابلیت نصب فیبر 

DES-1026G DES-1026G سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت10/100Base-T و 2 پورت 10/100/1000Base-T

DGS-1005D DGS-1005D سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت گیگابیت