پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های غیر مدیریتی

DES-105 DES-105 سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100Base-T با بدنه فلزی

DES-108 DES-108 سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت10/100Base-T با بدنه فلزی

DES-1016C DES-1016C سوییچ غیر مدیریتی با 16 پورت 10/100Base-T

DES-1024C DES-1024C سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت 10/100Base-T

DGS-105 DGS-105 سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100/1000Base-T با بدنه فلزی

DGS-108 DGS-108 سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100/1000Base-T با بدنه فلزی

DGS-1008A DGS-1008A سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت گیگابیت

DGS-1008P DGS-1008P سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت گیگابیت و قابلیت POE