پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های غیر مدیریتی

DES-1018P DES-1018P سوییچ غیر مدیریتی  با 16 پورت 10/100Base-T و 8 پورت PoE و 2 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T/SFP

DGS-1008P DGS-1008P سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت گیگابیت و قابلیت POE

سوییچ های هوشمند

DGS-1100-10MP DGS-1100-10MP سوییچ هوشمند با 8 پورتPoE 10/100/1000Base-T  و 2 پورت ترکیبی SFP با توان ظرفیتی 130W

DGS-1100-24P DGS-1100-24P سوییچ هوشمند با 12 پورتPoE 10/100/1000Base-T و 12 پورت 10/100/1000BASE-T  و توان ظرفیتی100W PoE

DES-1210-08P DES-1210-08P سوییچ هوشمند با 8 پورت 10/100Base-T و قابلیت POE

DGS-1210-52P DGS-1210-52P سوییچ هوشمند با 24 پورت10/100/1000Base-Tبا قابلیت POE و 24 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T و 4 پورت SFP

DGS-1210-52MPP DGS-1210-52MPP سوییچ هوشمند با 48 پورت PoE10/100/1000BaseT  و 4 پورتSFP گیگابیت با توان ظرفیتی 740W

سوییچ های مدیریتی لایه 2

DGS-1510-28XMP DGS-1510-28XMP سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت10/100/1000Base-T با قابلیت PoE و 4 پورت10GE+SFP