پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های غیر مدیریتی

DES-1026G DES-1026G سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت10/100Base-T و 2 پورت 10/100/1000Base-T

DGS-105 DGS-105 سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100/1000Base-T با بدنه فلزی

DGS-108 DGS-108 سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100/1000Base-T با بدنه فلزی

DES-1050G DES-1050G سوییچ غیر مدیریتی با 48 پورت 10/100Base-T و 2 پورت  10/100/1000Base-T

DGS-1005A DGS-1005A سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت گیگابیت

DGS-1005D DGS-1005D سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت گیگابیت

DGS-1008A DGS-1008A سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت گیگابیت

DGS-1008D DGS-1008D سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت گیگابیت