پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های غیر مدیریتی

DES-1018P DES-1018P سوییچ غیر مدیریتی  با 16 پورت 10/100Base-T و 8 پورت PoE و 2 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T/SFP

DES-1016A DES-1016A سوییچ غیر مدیریتی با 16 پورت 10/100Base-T

DES-1016C DES-1016C سوییچ غیر مدیریتی با 16 پورت 10/100Base-T

DES-1016D DES-1016D سوییچ غیر مدیریتی با 16 پورت 10/100Base-T

DES-1024A DES-1024A  سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت10/100Base-T

DES-1024D DES-1024D سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت10/100Base-T

DES-1024C DES-1024C سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت 10/100Base-T

DES-1024R+ DES-1024R+ سوییچ غیر مدیریتی با 24 پورت10/100Base-T و قابلیت نصب فیبر