پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ کنترل کننده شبکه بی سیم

DWC-1000 DWC-1000 سوییچ  کنترل کننده شبکه بی سیم با 4 پورت LAN و 1 پورت USB2.0 و 2 پورت WAN

DWC-2000 DWC-2000 سوییچ  کنترل کننده شبکه بی سیم با 4 پورت ترکیبی گیگابیت / SFP و 2 پورت USB 2.0 و 1 درگاه ماژول

ناموجود
DWS-3024 DWS-3024 سوییچ کنترل کننده شبکه بی سیم  با 20 پورت10/100/1000BASE-Tو4 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T/SFP

ناموجود
DWS-3024L DWS-3024L سوییچ کنترل کننده شبکه بی سیم با 20 پورت 10/100/1000BASE-T و 4 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T /SFP

ناموجود
DWS-3026 DWS-3026 سوییچ کنترل کننده شبکه بی سیم با 20 پورت 10/100/1000BASE-T و 4 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T /SFP

DWS-3160-24PC DWS-3160-24PC سوییچ کنترل کننده شبکه بی سیم با 20 پورت 10/100/1000BASE-T و 4 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T/SFP

DWS-3160-24TC DWS-3160-24TC سوییچ کنترل کننده بی سیم شبکه با 20 پورت 10/100/1000BASE-T و 4 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T/SFP

ناموجود
DWS-4026 DWS-4026 سوییچ کنترل کننده شبکه بی سیم با 24 پورت 10/100/1000BASE-T و 4 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T/SFP و 2 جایگاه open slot برای ماژول 10G