پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های مدیریتی لایه 3

به زودی
DXS-3400-24SC DXS-3400-24SC سوییچ مدیریتی 10G لایه 3 با 20 پورت+SFP و 4 پورت ترکیبی 10GBASE-T/SFP با منبع تغذیه AC و 3 ماژول فن

به زودی
DXS-3400-24TC DXS-3400-24TC سوییچ مدیریتی 10G لایه 3 با 20 پورت10GBASE-T و 4 پورت ترکیبی 10GBASE-T/SFP با منبع تغذیه AC و 3 ماژول فن

به زودی
DGS-3630-28SC DGS-3630-28SC سوییچ مدیریتی لایه 3 با 20 پورت SFP و 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP و 4 پورت+ 10GE SFP و مجهز به قابلیتStack و فعالسازی ویژگی های پیشرفته لایه 3 با License

به زودی
DGS-3630-28TC DGS-3630-28TC سوییچ مدیریتی لایه 3 با 20 پورت 10/100/1000Base-T و 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP و 4 پورت+ 10GE SFP و مجهز به قابلیتStack و فعالسازی ویژگی های پیشرفته لایه 3 با License

به زودی
DGS-3630-52TC DGS-3630-52TC سوییچ مدیریتی لایه 3 با 44 پورت 10/100/1000Base-T و 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP و 4 پورت+ 10GE SFP و مجهز به قابلیتStack و فعالسازی ویژگی های پیشرفته لایه 3 با License

DES-3810-28 DES-3810-28 سوییچ مدیریتی لایه 3 با 24 پورت10/100base-T و 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP

ناموجود
DES-3828 DES-3828 سوییچ مدیریتی لایه 3 با 24 پورت10/100base-T و 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFPو 2 پورت 1000Based-T

ناموجود
DES-3828P DES-3828P  سوییچ مدیریتی لایه 3 با 24 پورت10/100base-Tو قابلیت POE و 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFPو 2 پورت 1000Based-T