پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های مدیریتی لایه 2

DGS-1500-20 DGS-1500-20 سوییچ لایه 2 با 16 پورت 10/100/1000Base-T و 4 پورتSFP

ناموجود
DGS-1500-28 DGS-1500-28 سوییچ لایه 2 با 24 پورت10/100/1000Base-T و 4 پورت SFP

DGS-1500-52 DGS-1500-52 سوییچ لایه 2 با 48 پورت گیگابیت و 4 پورتSFP

DGS-1510-20 DGS-1510-20 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 16 پورت10/100/1000Base-T و 2 پورت گیگابیت SFP و 2 پورت10GE+SFP         

DGS-1510-28 DGS-1510-28 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت10/100/1000Base-Tو 2 پورت گیگابیت SFP و 2 پورت10GE+SFP

DGS-1510-28XMP DGS-1510-28XMP سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت10/100/1000Base-T با قابلیت PoE و 4 پورت10GE+SFP

DGS-1510-52 DGS-1510-52 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 48 پورت10/100/1000Base-Tو 2 پورت گیگابیت SFP و 2 پورت10GE+SFP

ناموجود
DES-3010G DES-3010G سوییچ مدیریتی لایه 2 با 8 پورت10/100base-TX و 1 پورت1000BASE-T گیگابیت و 1 پورت SFP