پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ماژول و لوازم جانبی سوییچ سری DGS-8000

8000-CM1 8000-CM1 ماژول کنترل برای سوییچ DGS-8006/DGS-8010 با 320G Switching Capacity

8000-CM2 ماژول کنترل برای سوییچ DGS-8006/DGS-8010 با 1.28T Switching Capacity

8000-24SC2XG-E 8000-24SC2XG-E ماژول 24 پورت (12 پورت SFP و 12 پورت ترکیبی 10/100/1000Base-T یا 10/100M SFP) و 2 پورت 10G XFP 

8000-24TC-E 8000-24TC-E ماژول 24 پورت متشکل از 12 پورت 10/100/1000Base-T و  12 پورت ترکیبی 10/100/1000Base-T یا SFP

8000-24SC-E 8000-24SC-E ماژول 24 پورت متشکل از 12 پورت SFP و  12 پورت ترکیبی 10/100/1000Base-T یا SFP

8000-48PC-E 8000-48PC-E ماژول 44 پورت 10/100/1000Base-T PoE و 4 پورت ترکیبی 10/100/1000Base-T PoE یا SFP

8000-48TC-E 8000-48TC-E ماژول 44 پورت 10/100/1000Base-T  و 4 پورت ترکیبی 10/100/1000Base-T  یا SFP

8000-4XG-E 8000-4XG-E ماژول 4 پورت 10GE XFP