پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های شاسی دار و متعلقات

DES-7206 DES-7206 شاسی سوییچ لایه 3 با Back Plate، ماژول FAN و 2 Slot خالی برای ماژول CPU و 4 Slot خالی برای Line Cards (بدون منبع تغذیه پیش فرض)

DES-7210 DES-7210 شاسی سوییچ لایه 3 با Back Plate، ماژول FAN و 2 Slot خالی برای ماژول CPU و 8 Slot خالی برای Line Cards (بدون منبع تغذیه پیش فرض)

DGS-6604 DGS-6604 شاسی سوییچ با 4 Slot همراه با ماژول FAN بدون منبع تغذیه

DGS-8006 DGS-8006 شاسی سوییچ DGS-8006 همراه با سینی FAN و فیلتر گرد و غبار بدون منبع تغذیه پیش فرض

DGS-8010 DGS-8010 شاسی سوییچ DGS-8010 همراه با سینی FAN و فیلتر گرد و غبار بدون منبع تغذیه پیش فرض