پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های هوشمند

DGS-1210-52P DGS-1210-52P سوییچ هوشمند با 24 پورت10/100/1000Base-Tبا قابلیت POE و 24 پورت ترکیبی10/100/1000Base-T و 4 پورت SFP

سوییچ های غیر مدیریتی

DES-105 DES-105 سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100Base-T با بدنه فلزی

DES-108 DES-108 سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت10/100Base-T با بدنه فلزی

DES-1005D DES-1005D سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت10/100Base-T

DES-1005A DES-1005A  سوییچ غیر مدیریتی با 5 پورت 10/100Base-T

DES-1008A DES-1008A  سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت10/100Base-T

DES-1008D DES-1008D سوییچ غیر مدیریتی با 8 پورت10/100Base-T

ناموجود
DES-1008F DES-1008F سوییچ غیر مدیریتی با 7 پورت10/100Base-T و 1 پورت فیبر100Base-FX SC