پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ماژول NMX روتر های سری DRO

NMX-4E1/CE1H NMX-4E1/CE1H ماژول 4 پورت NMX E1/CE1  (برای روتر های سری DRO-20xx و DRO-30xx و DRO-50xx)

NMX-4HSH ماژول 4 پورت سریع Synchronous سریال NMX  (برای روتر های سری DRO-20xx و DRO-50xx)

NMX-8E1/CE1H NMX-8E1/CE1H ماژول 8 پورت NMX E1/CE1  (برای روتر های سری DRO-20xx و DRO-30xx و DRO-50xx)

NMX-2GEH NMX-2GEH ماژول NMX با 2 پورت 10/100/1000Base-TX و 2 پورت SFP (بدون ماژول SFP)  (برای روتر های سری DRO-20xx و DRO-30xx)

NMX-24ESW NMX-24ESW ماژول NMX با 24 پورت 10/100Base-TX (برای روتر های سری DRO-20xx و DRO-30xx)

NMX-1CPOSH NMX-1CPOSH ماژول NMX با 1 پورت 155M CPOS (بدون ماژول SFP)  (برای روتر های سری DRO-30xx و DRO-50xx)