پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

PowerLines

DHP-208AV DHP-208AV آداپتور شبکه برق با سرعت تبادل اطلاعات   200Mbp و بی سیم N 150 با 1 پورت LAN

DHP-W220AV DHP-W220AV آداپتور شبکه برق با سرعت تبادل اطلاعات   200Mbp و بی سیم N 150 با 2 پورت 10/100

DHP-W312AV DHP-W312AV آداپتور شبکه برق با سرعت تبادل اطلاعات 500Mbp و بی سیم 600Mbp AC با 1 پورت LAN و عملکرد در دو باند فرکانسی 2.4Ghzو 5Ghz

ناموجود
DHP-306AV DHP-306AV آداپتور شبکه برق با سرعت تبادل اطلاعات 200Mbps ویک پورت LAN 10/100

DHP-308AV DHP-308AV آداپتور شبکه برق با سرعت تبادل اطلاعات   200Mbp

DHP-309AV DHP-309AV آداپتور شبکه برق شامل 2 کیت DHP-308AV با سرعت تبادل اطلاعات 200Mbps ویک پورت LAN 10/100

ناموجود
DHP-310AV DHP-310AV آداپتور کوچک شبکه برق با سرعت تبادل اطلاعات 200Mbps ویک پورت LAN 10/100

ناموجود
DHP-346AV DHP-346AV سوییچ شبکه برق با سرعت تبادل اطلاعات 200Mbps و  4 پورت LAN