پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

DHP-208AV

DHP-209  کیت استارتر کوچکی که شامل 2 آداپتور DHP-208AV می باشد.این آداپتورها با استانداردهای HomePlug AV  سازگار ، قابل استفاده بر روی سیم کشی برق موجود ویا برای توسعه شبکه موجود می باشد.