پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ذخیره ساز NAS

DNS-345 DNS-345 ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از 4 هارد SATA و 2 پورت گیگابیت و 1 پورت USB و قابلیت اترنت Green و پردازشگر 1.6Ghz و گواهی DNLA

ناموجود
DNS-346 DNS-346 ذخیره ساز تحت شبکه با4 جایگاه هارد و1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB و قابلیت iSCSI/NAS

به زودی
DNS-1560-4 DNS-1560-4 ذخیره ساز تحت شبکه با 4 جایگاه هارد و 2 پورت گیگابیت و 2 پورت USB و قابلیت iSCSI/NAS

ذخیره ساز SAN

ناموجود
DSN-1100-10 DSN-1100-10 ذخیره ساز تحت شبکه باقابلیت پشتیبانی از 5 هارد SATA و 4 پورت گیگابیت و پشتیبانی از درایو SATA با قابلیت Hot Swapp و توانایی تبادل 80k تراکنش داده ای در ثانیه 

DNS-1200-05 DNS-1200-05 ذخیره ساز تحت شبکه باقابلیت پشتیبانی از 5 هارد SATA و 2 پورت گیگابیت و  2 پورت USB و کارایی همزمان iSCSI/NAS

ناموجود
DNS-1550-04 DNS-1550-04 ذخیره ساز xStack با 4 جایگاه هارد قابل نصب NAS و 2 پورت گیگابیت و 5 پورت USB و با پشتیبانی از تکنولوژی Green

ناموجود
DSN-2100-10 DSN-2100-10 ذخیره ساز xStack با 4 پورت گیگابیت و قابلیت پشتیبانی از 8 هارد

ناموجود
DSN-4200 DSN-4200 ذخیره ساز تحت شبکه باقابلیت پشتیبانی از 16 هاردو 8xGbE