پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

NVR

DNR-2020-04P DNR-2020-04P ذخیره ساز تصاویر دوربین های تحت شبکه با 16 کانال تصویری و پشتیبانی از 2 هارد دیسک و مجهز به 4 پورت اترنت با قابلیت PoE و دارای 2پورت USB و کابل HDMI

ذخیره ساز تحت شبکه mydlink

DNS-320L DNS-320L ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از2 هارد SATA و 1 پورت گیگابیت و  1 پورت USB و قابلیت اترنت Green وپردازشگر 1Ghz وگواهی DLNA

ناموجود
DNS-320LW DNS-320LW ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از 2هارد SATA و 1 پورت گیگابیت و  1 پورت USB و قابلیت اترنت Green وپردازشگر 1Ghz وگواهی DLNA

ناموجود
DNS-320L-2TB DNS-320L-2TB ذخیره ساز تحت شبکه باقابلیت پشتیبانی از 2هارد SATA ( دارای 1 هارد 2T ) و 1 پورت گیگابیت و  1 پورت USB و قابلیت اترنت Green وپردازشگر 1Ghz و Hot Swappable وگواهی DLNA

ناموجود
DNS-320L-4TB DNS-320L-4TB ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از هارد SATA 3  ( دارای 2 هارد 2T ) و 1 پورت گیگابیت و  1 پورت USB و قابلیت اترنت Green وپردازشگر 1Ghz وگواهی DLNA

DNS-327L DNS-327L ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از 2 هارد SATA و1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB و پردازشگر1.2G/40nm و گواهی DLNA

به زودی
DNS-327L-3TB DNS-327L-3TB ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از 2هارد SATA ( دارای 1 هارد 3T ) و 1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB و پردازشگر1.2G/40nm و گواهی DLNA

به زودی
DNS-327L-6TB DNS-327L-6TB ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از 2هارد SATA ( دارای 2 هارد 3T ) و1 پورت گیگابیت و1 پورت USB وپردازشگر1.2G/40nmوگواهی DLNA