پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ذخیره ساز NAS

ناموجود
DNS-313 DNS-313 ذخیره ساز تحت شبکه باقابلیت پشتیبانی از 1 هارد SATA و 1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB 

ناموجود
DNS-315 DNS-315 ذخیره ساز ShareCenter باقابلیت پشتیبانی از 1 هارد SATA و 1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB وگواهی DNLA

ناموجود
DNS-320 DNS-320 ذخیره ساز تحت شبکه باقابلیت پشتیبانی از2 هاردSATA و 1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB و قابلیت اترنت Green و پردازشگر800Mhz و گواهیDNLA

ناموجود
DNS-320-110 DNS-320-110 ذخیره ساز تحت شبکه باقابلیت پشتیبانی از2 هاردSATA و پشتیبانی از هارد دیسک تا ظرفیت 1TB و 1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB و قابلیت اترنت Green و پردازشگر800Mhz و گواهی DNLA

ناموجود
DNS-321 DNS-321 ذخیره ساز تحت شبکه با 2 جایگاه هارد SATA و 1 پورت گیگابیت

ناموجود
DNS-325 DNS-325 ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از2 هارد SATA و 1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB و قابلیت اترنت Green و پردازشگر 1.2Ghz و گواهی DNLA

ناموجود
DNS-343 DNS-343 ذخیره ساز تحت شبکه با 4 جایگاه هارد SATA و 1 پورت گیگابیت و 1 پورت USB 

DNS-345 DNS-345 ذخیره ساز تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از 4 هارد SATA و 2 پورت گیگابیت و 1 پورت USB و قابلیت اترنت Green و پردازشگر 1.6Ghz و گواهی DNLA