پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

PCI/Express

DFE-520TX DFE-520TX کارت شبکه PCI با 1 پورت 10/100Mbps Fast Ethernet

DFE-530TX DFE-530TX کارت شبکه با 1 پورت 10/100Mbps Fast Ethernet با ویژگی Wake-on-LAN

ناموجود
DGE-560SX DGE-560SX کارت شبکه فیبر PCI-E با پورت 1000Base-SX(کانکتورLC)

DGE-560T DGE-560T کارت شبکه PCI/Express با پورت گیگابیت و ویژگی wake-on-LAN  

DXE-810S DXE-810S کارت شبکه 10G PCI Express و مجهز به پورت SFP+

PCMCIA

DFE-690TXD DFE-690TXD کارت شبکه PCMCIA با 1 پورت 10/100Mbps Fast Ethernet با پورت RJ-45

USB

DUB-E100 DUB-E100 مبدل کارت شبکه  USB 2.0 بهfast Ethernet  

DUB-1312 DUB-1312 مبدل کارت شبکه گیگابیت اترنت به USB