پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

USB

DUB-E100 DUB-E100 مبدل کارت شبکه  USB 2.0 بهfast Ethernet  

DUB-1312 DUB-1312 مبدل کارت شبکه گیگابیت اترنت به USB