پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

دوربین تحت شبکه فضای داخل

به زودی
DCS-1201 DCS-1201 دوربین کابلی و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی از فرمت H.264 و MJPEG و MJPEG-4 دارای جایگاه micro SD و قابلیت شنود و پخش صداو میکروفون و تکنولوژی+ lowlight و DI/DO و قابلیت ONVIF

به زودی
DCS-2210L DCS-2210L دوربینFull HD مکعب با 1 پورت شبکه POE وپشتیبانی از فرمت MJPEG و MJPEG-4 و H.264 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و قابلیت  ePTZ  وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و تشخیص حرکت با استفاده از سنسورPIR و دارای قابلیت ...

DCS-2210 DCS-2210 دوربینFull HD مکعب با 1 پورت شبکه POE وپشتیبانی از فرمت MJPEG وMJPEG-4 و H.264  وقابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر ووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و تشخیص حرکت با استفاده از سنسورPIR و دارای قابلیت ضبط و پخش صدا و جایگاه MicroSD     

دوربین Mydlink

DCS-2310L DCS-2310L دوربین HD مکعب و1 پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت H.264 و MJPEG و MJPEG4 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 مترو وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلتر ICR و تشخیص حرکت با استفاده از سنسور PIR و مناسب برای فضای خارجی با IP-65 و دارای میکروفون و درگاه MicroSD

DCS-5211L DCS-5211L دوربین HD کابلی و 1 پورت شبکه باقابلیت POE و پشتیبانی از فرمت MJPEG و H.264 و MJEPG-4 قابلیت Pan Tilt Zoom و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و تشخیص حرکت با استفاده از سنسور PIR و امکان شنود، پخش و تشخیص صدا دارای جایگاه MicroSD  

DCS-6004L DCS-6004L دوربین کوچک شبانه روزی HD و1 پورت شبکه باقابلیت POE و پشتیبانی از فرمت MJPEG و H.264 وMJEPG-4 وقابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و دارای میکروفون و بلندگو جهت ارتباط دو طرفه و دارای جایگاه Micro SD

DCS-7010L DCS-7010L دوربین خارجی MiniBullet  و 1 پورت شبکه باقابلیت POE و پشتیبانی از فرمت MJPEG وMJPEG-4 و H.264  وIP-66 وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلتر ICR و دارای جایگاه SDکارت

دوربین تحت شبکه فضای خارج

به زودی
DCS-4802E DCS-4802E