پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

دوربین های مقرون به صرفه

DCS-F4622E DCS-F4622E دوربین خارجی Dome مقرون به صرفه Full HD با قابلیت  PoE ، با استاندارد ضد ضربه IK-10،با فاصله کانونی متغیر، پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و  H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 مترو قابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR  سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F4624E DCS-F4624E دوربین Dome مقرون به صرفه Full HD  با قابلیت  PoE ،مناسب برای فضای خارجی با IP-66 با فاصله کانونی متغیر، پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و       H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 مترو قابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR  سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F4626 DCS-F4626 دوربین 360 درجه (Fish Eye) مقرون به صرفه Full HD  با قابلیت  PoE ،مناسب برای فضای خارجی با IP-66 با فاصله کانونی متغیر، پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 10 مترو سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F4722E DCS-F4722E دوربین Bullet مقرون به صرفه Full HD با قابلیتPoE و با فاصله کانونی متغیر، مناسب برای فضای خارجی با IP-66 با استاندارد ضد ضربه IK-10  پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 40 مترو سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F6123 DCS-F6123 دوربین Fast Domeمقرون به صرفه Full HD با قابلیتPoE و گردش در جهات مختلف مناسب برای فضای خارجی با IP-66 با استاندارد ضد ضربه IK-10  پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 100 مترو سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F6930 DCS-F6930 دوربین Fast Domeمقرون به صرفه Full HD با قابلیت PoE و گردش در جهات مختلف مناسب برای فضای خارجی با IP-66 با استاندارد ضد ضربه IK-10  پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 150 مترو سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

دوربین تحت شبکه فضای داخل

به زودی
DCS-1201 DCS-1201 دوربین کابلی و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی از فرمت H.264 و MJPEG و MJPEG-4 دارای جایگاه micro SD و قابلیت شنود و پخش صداو میکروفون و تکنولوژی+ lowlight و DI/DO و قابلیت ONVIF

DCS-2210L DCS-2210L دوربینFull HD  مکعب با 1 پورت شبکه POE و قابلیت PIR تا شعاع 5 متر و پشتیبانی از فرمتMJPEG وMJPEG-4 و H.264  قابلیت ePTZ  وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و تشخیص حرکت با استفاده از سنسورPIR و دارای قابلیت ضبط و پخش صدا و جایگاه MicroSD