پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

دوربین تحت شبکه فضای خارج

دوربین mydlink

DCS-5020L DCS-5020L دوربین بی سیم N شبانه روزی با پشتیبانی از رایانش ابری و 1 پورت شبکه و پشتیبانی از فرمت MJPEG وMJPEG-4 و H.264 و قابلیت Pan Tilt Zoom و تشخیص صدا و امکان دید در شب با استفاده ازIR LED تا شعاع 8 متر و وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلتر ICR و دارای میکروفون

DCS-5211L DCS-5211L دوربین HD کابلی و 1 پورت شبکه باقابلیت POE و پشتیبانی از فرمت MJPEG و H.264 و MJEPG-4 قابلیت Pan Tilt Zoom و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و تشخیص حرکت با استفاده از سنسور PIR و امکان شنود، پخش و تشخیص صدا دارای جایگاه MicroSD  

DCS-5222L DCS-5222L دوربین HD بی سیم N و1 پورت شبکه و پشتیبانی از فرمت MJPEG و H.264 وMJEPG-4 قابلیت Pan Tilt Zoom و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلتر ICR و تشخیص حرکت با استفاده از سنسور PIR و امکان شنود، پخش و تشخیص صدا و دارای جایگاه Micro SD

DCS-5230L DCS-5230L دوربین خانگی شبانه روز بی سیم N و 1 پورت شبکه  و پشتیبانی از فرمت MJPEG وJPEG وقابلیت دید در شب با استفاده از IR LED وتشخیص حرکت با استفاده از سنسور PIR دارای جایگاه Micro SD و میکروفون

DCS-6004L DCS-6004L دوربین کوچک شبانه روزی HD و1 پورت شبکه باقابلیت POE و پشتیبانی از فرمت MJPEG و H.264 وMJEPG-4 وقابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و دارای میکروفون و بلندگو جهت ارتباط دو طرفه و دارای جایگاه Micro SD

DCS-6005L DCS-6005L دوربین کوچک شبانه روزی HD بی سیم N و1 پورت شبکه و پشتیبانی از فرمت MJPEG و H.264 وMJEPG-4 وقابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و دارای میکروفون و بلندگو جهت ارتباط دو طرفه و دارای جایگاه Micro SD

دوربین تحت شبکه فضای داخل

DCS-5030L DCS-5030L دوربین تحت شبکه شبانه روزی بی سیم N و قابلیت Pan, Tilt, zoom و پشتیبانی از فرمت H.264 و MJPEG و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 مترو جایگاه micro SD وصدای دو طرفه