پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

لوازم جانبی دوربین

DCS-80-6 DCS-80-6 منبع تغذیه230~220ولت برای دوربین هایDCS-68xx 

نرم افزار مانیتورینگ و مدیریت دوربین

ناموجود
DCS-220 DCS-220 نرم افزار مدیریت تصاویر حرفه ای برای دوربین D-Link دارای 32 کانال

ناموجود
DCS-230 DCS-230 نرم افزار مدیریت تصاویر حرفه ای و ساخت یافته برای دوربین D-Link دارای 64 کانال

به زودی
DCS-250 DCS-250 نرم افزار مدیریت تصاویر حرفه ای و ساخت یافته برای دوربین D-Link دارای 32 کانال