پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

دوربین تحت شبکه فضای خارج

DCS-6818 DCS-6818 دوربین گنبدی با قابلیت چرخش سریع 400درجه بر ثانیه و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و MJPEG-4  و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و  قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 36 برابرو دارای Heater/ fan داخلی

DCS-6915 DCS-6915 دوربین گنبدی با قابلیت چرخش سریع و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و H.264  و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و  قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 20 برابرو چرخش 360 درجه و دارای Heater/ fan داخلی

DCS-7110 DCS-7110 >دوربین  HD IR ثابت تحت شبکه  و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG وMJPEG-4 وH-264 و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلترICR 

DCS-7413 DCS-7413 دوربین Full HD ثابت تحت شبکه شبانه روزی  و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG وMJPEG-4 و H-264 ومناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 30 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلترICR و دارای درگاه Micro SD

DCS-7410 DCS-7410 دوربین ثابت تحت شبکه شبانه روزی و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و MJPEG-4 و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 30 متر

ناموجود
DCS-7510 DCS-7510 دوربین ثابت تحت شبکه شبانه روزی و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG وMJPEG-4 و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 50 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلترICR 

DCS-7513 DCS-7513 دوربین Full HD WDR ثابت تحت شبکه شبانه روزی  و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و MJPEG-4  و H-264 و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 30 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلترICR و تطابق تصویر در برابر منابع نور متفاوت و دارای درگاه Micro SD

دوربین تحت شبکه فضای داخل

DCS-8200LH DCS-8200LH دوربین خانه هوشمند بی سیم AC و قابلیت تصویر 180 درجه (Panorama) و پشتیبانی از فرمت H.264 و MJPEG و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و درگاه SD کارت