پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

دوربین تحت شبکه فضای داخل

DCS-8000LH DCS-8000LH mini دوربین بی سیم با قابلیت HD و  و پشتیبانی از فرمت H.264 و JPEG و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و  تشخیص حرکت و میکروفن داخلی

DCS-8100LH DCS-8100LH دوربین بی سیم تحت شبکه با قابلیت HD و  با زاویه دید 180 درجه(Panorama) و پشتیبانی از فرمت H.264 و MJPEG و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 متر و  تشخیص حرکت و میکروفن داخلی و درگاه MicroSD 

دوربین های مقرون به صرفه

DCS-F4612E DCS-F4612E دوربین داخلی/ خارجی Dome مقرون به صرفه Full HD با قابلیت  PoE ،یر پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و  H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 مترو قابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR  سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F4612 DCS-F4612 دوربین خارجی Dome مقرون به صرفه Full HD با قابلیت  PoE و پشتیبانی از فرمت H.264, MJPEG و قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 مترو قابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR  

DCS-F4622E DCS-F4622E دوربین خارجی Dome مقرون به صرفه Full HD با قابلیت  PoE ، با استاندارد ضد ضربه IK-10،با فاصله کانونی متغیر، پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و  H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 مترو قابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR  سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F4624E DCS-F4624E دوربین Dome مقرون به صرفه Full HD  با قابلیت  PoE ،مناسب برای فضای خارجی با IP-66 با فاصله کانونی متغیر، پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و       H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 مترو قابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR  سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F4626 DCS-F4626 دوربین 360 درجه (Fish Eye) مقرون به صرفه Full HD  با قابلیت  PoE ،مناسب برای فضای خارجی با IP-66 با فاصله کانونی متغیر، پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 10 مترو سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR

DCS-F4722E DCS-F4722E دوربین Bullet مقرون به صرفه Full HD با قابلیتPoE و با فاصله کانونی متغیر، مناسب برای فضای خارجی با IP-66 با استاندارد ضد ضربه IK-10  پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و H-264/H-265 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 40 مترو سازگار با DNR-Fxxxx سری NVR