پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

دوربین تحت شبکه فضای خارج

به زودی
DCS-4802E DCS-4802E

به زودی
DCS-6116 DCS-6116 دوربین Full HD با  پشتیبانی از فرمت وMJPEG-4 و H-264 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 مترو دارای جایگاه SD و میکروفن و اسپیکر داخلی

به زودی
DCS-6315 DCS-6315 دوربین HD ثابت و پشتیبانی از فرمت MJPEG وMJPEG-4 و H-264 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 متروقابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و دارای جایگاه  SD

DCS-6815 DCS-6815 دوربین گنبدی با قابلیت چرخش سریع 400 درجه بر ثانیه و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و MJPEG-4 و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و  قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 12 برابرو دارای Heater/ fan داخلی

DCS-6818 DCS-6818 دوربین گنبدی با قابلیت چرخش سریع 400درجه بر ثانیه و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و MJPEG-4  و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و  قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 36 برابرو دارای Heater/ fan داخلی

DCS-6915 DCS-6915 دوربین گنبدی با قابلیت چرخش سریع و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و H.264  و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و  قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 20 برابرو چرخش 360 درجه و دارای Heater/ fan داخلی

DCS-7110 DCS-7110 >دوربین  HD IR ثابت تحت شبکه  و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG وMJPEG-4 وH-264 و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلترICR 

DCS-7413 DCS-7413 دوربین Full HD ثابت تحت شبکه شبانه روزی  و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG وMJPEG-4 و H-264 ومناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 30 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلترICR و دارای درگاه Micro SD