پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

دوربین تحت شبکه فضای داخلی /خارجی

DCS-6113 DCS-6113  دوربینFull HD تحت شبکه ثابت شبانه روزی Dome و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی از فرمت H.264 وMJPEG و MJPEG-4 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 10 متر و وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلترICR ودارای درگاه Micro SD

DCS-6210 DCS-6210 دوربین Full HD تحت شبکه Dome و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت 4-H.264، MJPEG و JPEG و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت شنود وپخش صدا و دارای درگاه Micro SD

ناموجود
DCS-6314 DCS-6314 دوربین گنبدی ثابت تحت شبکه شبانه روزی ضد سرقت و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و MJPEG-4 و H.264 مناسب برای فضای خارجی با IP-68 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلتر ووضوح تصویر دربرابر منابع نور شدید WDR دارای صدای دو طرفه و ضد ضربه و درگاه Micro SD 

ناموجود
DCS-6510 DCS-6510 دوربین گنبدی ثابت تحت شبکه شبانه روزی ضد سرقت و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG وMJPEG-4 ومناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلتر و دارای درگاه Micro SD

ناموجود
DCS-6511 DCS-6511 دوربین ثابت شبانه روز تحت شبکه و 1 پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی از فرمت H.264 و MJPEG و MJPEG-4 و امکان دید در شب با استفاده ازIR LED تا شعاع 20 مترو مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و وضوح تصویر دربرابر منابع نور شدیدWDR و ضد ضربه

DCS-6513 DCS-6513 دوربین گنبدی ثابت تحت شبکه شبانه روزی ضد سرقت و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG وMJPEG-4 وH.264 مناسب برای فضای خارجی با IP-67 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلتر و دارای درگاه Micro SD

به زودی
DCS-6517 DCS-6517 دوربین گنبدی ثابت تحت شبکه شبانه روزی ضد سرقت و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG-4 وH.264 مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلتر و دارای درگاه Micro SD

DCS-6616 DCS-6616 دوربین گنبدی تحت شبکه با 1 پورت شبکه و پشتیبانی از فرمت H.264 و MJPEG و MJPEG-4 و قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 12 برابر و وضوح تصویر و مقابله با ضد نور با تکنولوژی WDR