پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

لوازم جانبی دوربین

ناموجود
DCS-25 DCS-25 لنز CS Mount IR Auto Iris

ناموجود
DCS-32-1 DCS-32-1 لوله مستقیم بلند برای دوربین های سری DCS-68xx

DCS-32-2 DCS-32-2 لوله مستقیم کوتاه برای دوربین سری DCS-68xx

ناموجود
DCS-32-3 DCS-32-3   آویز پپیش فرض برای دوربین های سری DCS-68xx

DCS-32-4 DCS-32-4 آویز کوچک برای دوربین های سری DCS-68xx

DCS-33-2 DCS-33-2 پایه سطحی برای دوربین DCS-6510

ناموجود
DCS-33-4 DCS-33-4 پایه خمیده برای دوربین DCS-6510

ناموجود
DCS-34-2 DCS-34-2 آویز پیش فرض برای دوربین های سری DCS-65xx