پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

Single Mode

ناموجود
DMC-805X DMC-805X مبدل 10G CX4 به +10G SFP

غیر مدیریتی

DMC-G01LC DMC-G01LC مبدل SFP با قابلیت تبدیل 1000Base-TX به SFP (بدون ماژول)

DMC-F15SC DMC-F15SC مبدل Singe Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX به 100Base-FX SC (برد 15km)

DMC-F30SC DMC-F30SC مبدل Singe Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX به 100Base-FX SC (برد 30km) 

DMC-F02SC DMC-F02SC مبدل Singe Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX به 100Base-FX SC (برد 2km)