پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

Single Mode

DMC-810SC DMC-810SC مبدل Single Mode با قابلیت تبدیل 1000Base-TX به 1000Base-LX SC (برد 10km)

ناموجود
DMC-1530SC DMC-1530SC مبدل هوشمند Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 30km)

ناموجود
DMC-1580SC DMC-1580SC مبدل هوشمند Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 80km)

ناموجود
DMC-1910R DMC-1910R مبدل Dual Wave Length Singe Mode RX با قابلیت تبدیل 1000Base-TX به 1000Base-LX SM SC (برد 10km)

ناموجود
DMC-1910T DMC-1910T مبدل Dual Wave Length Singe Mode TX با قابلیت تبدیل 1000Base-TX به 1000Base-LX SM SC (برد 10km)

شاسی

DMC-1000 DMC-1000 شاسی با ظرفیت 16 مبدل فیبر به ایترنت

DMC-1001 DMC-1001 منبع تغذیه برق برای شاسی DMC-1000

DMC-1002 DMC-1002 ماژول SNMP برای شاسی DMC-1000