پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

شاسی

DMC-1000 DMC-1000 شاسی با ظرفیت 16 مبدل فیبر به ایترنت

DMC-1001 DMC-1001 منبع تغذیه برق برای شاسی DMC-1000

DMC-1002 DMC-1002 ماژول SNMP برای شاسی DMC-1000