پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

Single Mode

DMC-515SC DMC-515SC مبدل Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 15km)

DMC-530SC DMC-530SC مبدل Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 30km)

ناموجود
DMC-560SC DMC-560SC مبدل Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 60km)

ناموجود
DMC-920 DMC-920 مبدل Dual Wave Length Singe Mode TX با قابلیت تبدیل  100Base-TX UTP به 100Base-FX SM SC (برد 20km)

DMC-805G DMC-805G مبدل گیگابیت با قابلیت تبدیل 1000Base-T به SFP Mini GBIC (بدون ماژول)

DMC-810SC DMC-810SC مبدل Single Mode با قابلیت تبدیل 1000Base-TX به 1000Base-LX SC (برد 10km)

ناموجود
DMC-1530SC DMC-1530SC مبدل هوشمند Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 30km)

ناموجود
DMC-1580SC DMC-1580SC مبدل هوشمند Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 80km)