پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

Cat5E

NKJ-5EWHI1B21 NKJ-5EWHI1B21 کیستون سفید cat 5e    

Cat6

NKJ-C6WHI1B21 NKJ-C6WHI1B21 کیستون سفید cat 6    

Cat6A

NKJ-6AWHI1B21 NKJ-6AWHI1B21 کیستون سفید cat6A

NKJ-6ABLA1B21 NKJ-6ABLA1B21 کیستون مشکی cat6A

NKJ-6ABLU1B21 NKJ-6ABLU1B21 کیستون آبی cat 6A

NKJ-6AGRN1B21 NKJ-6AGRN1B21 کیستون سبز cat 6A

NKJ-6ARED1B21 NKJ-6ARED1B21 کیستون قرمز cat6 A