پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

Cat6A

NKJ-6ABLA1B21 NKJ-6ABLA1B21 کیستون مشکی cat6A

NKJ-6ABLU1B21 NKJ-6ABLU1B21 کیستون آبی cat 6A

NKJ-6AGRN1B21 NKJ-6AGRN1B21 کیستون سبز cat 6A

NKJ-6ARED1B21 NKJ-6ARED1B21 کیستون قرمز cat6 A

NKJ-6ABLK1B21 NKJ-6ABLK1B21 کیستون مشکی cat 6A