پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

Cat5E

NKJ-5EWHI1B21 NKJ-5EWHI1B21 کیستون سفید cat 5e    

NKJ-5EBLU1B21 NKJ-5EBLU1B21 کیستون آبی cat 5e    

NKJ-5ERED1B21 NKJ-5ERED1B21 کیستون قرمز cat 5e 

NKJ-5EGRN1B21 NKJ-5EGRN1B21 کیستون سبز cat 5e    

NKJ-5EYEL1B21 NKJ-5EYEL1B21 کیستون زرد cat 5e